Hyrförsäkring

08-59070555

Hyrförsäkring – Extra trygghet för dig som hyr hos oss.

 

 

Försäkring för hyrd egendom

I och med att du hyr hos oss, har du möjlighet att teckna en hyrförsäkring och slipper teckna en egen försäkring på den hyrda egendomen. Vår hyrförsäkring är tecknad hos en av Sveriges största försäkringsbolag och avgiften är endast 5 % av bruttopriset exkl. moms.

 

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen skyddar mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom inbrott, brand, stöld, skadegörelse, vattenskador & maskinhaverier.

 

Begränsningar och säkerhetsföreskrifter

Den försäkrade ska följa lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter, tillverkare eller leverantör som meddelas i syfte att förhindra eller begränsa skada. Följer man inte dessa föreskrifter kan ersättning begränsas.

 

Följande skador räknas inte som plötslig och oförutsedd skada:

Förslitning, förbrukning, korrosion, vårdslöst handhavande, sprängning eller klotter.

 

Om det inträffar en skada eller stöld

Kontakta snarast oss på Catrins El!

Ange kund, adress, telefon, kontaktperson och ordernummer.

Ange skadad/stulen egendom, samt individnummer.

Beskriv vad som har hänt, samt vilka skador som uppkommit.

Vilka åtgärder har vidtagits?

Vid stöld. Inbrott och skadegörelse ska polisanmälan göras och bifogas till oss på Catrins El snarast!

 

Självrisk

Självrisken för denna försäkring är 0,5 x 45 500 = 22 750 kr. Skador under självriskgränsen debiteras med faktisk kostnad.

KONTAKT INFO

08 - 590 705 55

 Vibyvägen 72 A, 192 73 Sollentuna

MÅN - TORS : 06.30 - 16.00

FREDAG : 06.30 - 14.00

ÖPPETTIDER

© Catrins El AB 2020. All rights reserved