1 September 2020 förvärvades Catrins El av Universal Electric.

Verksamheten fortsätter som förut med samma höga service och kvalité.


För ytterligare information är du välkommen att kontakta
Erik Larsen, VD Universal Electric, 070-6602771, 
eller Bosse Blomkvist, 070-3678285


info@universalelectric.se

www.universalelectric.se